Lussonium 3D rekonstrukciója

"Felépült" Lussonium

Elkészült a Lussonium nevet viselő, római kori katonai tábor teljes 3D rekonstrukciója.

tovább

A Császár lábnyomában új időszaki kiállítás

Egyedülálló lelet

Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb római kori leletét találták meg Lussoniumban 2009-ben.

tovább

Februárban farsangi játszóházzal várjuk az érdeklődőket.

4. századi sírkamrák

2012-ben ritka római sírépítmények kerültek elő Lussoniumban.

tovább

 

Kedves Látogatók!

Átadásra került múzeumunk új épülete, a Deák-ház, s benne megnyílt új állandó kiállításunk, mely a Paksi Metszet címet viseli. 

Ehhez kapcsolódóan elindult új honlapunk, mely tartalmazza a friss, aktuális információkat, s naprakész programokat, így kérjük keressék fel a paksimetszet.hu oldalt.

Kellemes böngészést kívánunk!


 

PAKSI METSZET

Kedves Látogatóink!

 2016. szeptember 24-én 16:00-kor megnyitjuk új állandó kiállításunkat, mely a Paksi Metszet nevet viseli.

Nagy esemény ez múzeumunk életében, hiszen az előző, 1994-ben rendezett állandó kiállítás most egy új épületben, az eddiginél tízszer nagyobb alapterületen kap helyet. A kiállításban számos grafika, játék, digitális és interaktív eszköz segítségével kívánjuk bemutatni Paks múltját a látogatónak régészeti, geológiai, történeti és néprajzi szempontból.

Szeretettel várunk mindenkit a nyitóünnepségen!


 

Állásajánlat

A Paksi Városi Múzeum pályázatot hirdet múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Múzeumpedagógiai foglalkozások, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település és a járás óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Szakterületével kapcsolatos pályázatok figyelése és elkészítése. A feladatok az intézmény klímatörténeti kiállításának múzeumpedagógiai hasznosítását jelentik.
Illetmény és juttatások: A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltétel: - főiskola, földrajz és bármely szakos pedagógus végzettség
                              - angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
                              - pályakezdők jelentkezését is várjuk
                              - felhasználó szintű MS Office használat
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - egyetemi végzettség, múzeumpedagógiai tapasztalat
                                                              - 1-3 év szakmai tapasztalat
                                                              - német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgás szintű nyelvtudás
                                                              - angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgás szintű nyelvtudás
                                                              - ECDL vizsga

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű pedagógiai érzék, szervezőkészség, kreativitás

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
                                                                                        - publikációs jegyzék
                                                                                        - iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata
                                                                                        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
                                                                                        - hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik
A munkakör betöltésének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázat Városi Múzeum - Paks címre történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2016, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.
                                                           vagy
                                                             - Elektronikus úton Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna részére a muzeum.igazgato@paks.hu címre
                                                           vagy
                                                             - Személyesen: Hegedüs Zsuzsanna, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
A pályázatok elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. május 12.

 


 

Állásajánlat

A Paksi Városi Múzeum pályázatot hirdet múzeumpedagógus/rendezvényszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Múzeumpedagógiai foglalkozások, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település és a járás óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Szakterületével kapcsolatos pályázatok figyelése és elkészítése. Kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, tárlatvezetések. A feladatok az intézmény régészeti, néprajzi tárgyú kiállításainak múzeumpedagógiai hasznosítását jelentik.
Illetmény és juttatások: A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltétel: - főiskola, történelem és bármely szakos pedagógus végzettség
                              - angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
                              - pályakezdők jelentkezését is várjuk
                              - felhasználó szintű MS Office használat
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - egyetemi végzettségi, múzeumpedagógiai tapasztalat
                                                              - 1-3 év szakmai tapasztalat
                                                              - német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgás szintű nyelvtudás
                                                              - angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgás szintű nyelvtudás
                                                              - ECDL vizsga

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű pedagógiai érzék, szervezőkészség, kreativitás

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
                                                                                        - publikációs jegyzék
                                                                                        - iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata
                                                                                        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
                                                                                        - hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik
A munkakör betöltésének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázat Városi Múzeum - Paks címre történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2016, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus/rendezvényszervező.
                                                           vagy
                                                             - Elektronikus úton Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna részére a muzeum.igazgato@paks.hu címre
                                                           vagy
                                                             - Személyesen: Hegedüs Zsuzsanna, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
A pályázatok elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. május 12.

 


 

Nyári tábor 2016

Bővebb információ itt

 


 

Állásajánlat

A Paksi Városi Múzeum pályázatot hirdet történész-régész muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gondozza és fejleszti a Paksi Városi Múzeum régészeti és történeti gyűjteményeit. Részt vesz a gyűjteményekkel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, különös tekintettel Lussonium római kori erődhöz kapcsolódó projektekre. Az egyéni munkatervében foglaltaknak megfelelően tudományos kutatást folytat. Eredményeit szakmai fórumokon publikálja. Szakterületéhez kapcsolódó kiállításokat rendez. Gondozza a múzeum nemzetközi kapcsolatait. Részt vesz a múzeum közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységében.
Illetmény és juttatások: A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltétel: - PhD, Tudományos fokozat
                              - Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
                              - 5 év szakmai tapasztalat
                              - Gyakorlott szintű MS Office használat
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alapszintű nyelvtudás
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
                                                                                        - publikációs jegyzék
                                                                                        - iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata
                                                                                        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 23.
A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázat Városi Múzeum - Paks címre történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2016, valamint a munkakör megnevezését: történész-régész muzeológus.
                                                             - Elektronikus úton Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna részére a muzeum.igazgato@paks.hu címre
                                                             - Személyesen: Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
A pályázatok elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt
A páylázatok elbírálásának határideje: 2016. március 30.

 


 

Tisztelt Látogatóink!

A Paksi Városi Múzeum állandó és időszaki kiállításait 2016. január 26-tól lebontjuk a Deák-házban kialakítandó új kiállítások létrehozása miatt. A múzeum így az új kiállítás megnyitásáig nem tud látogatókat fogadni, honlapunkon keresztül azonban időről-időre tájékoztatjuk majd Önöket a kiállítás építés folyamatáról.

Szívélyes megértésüket előre is köszönjük!

Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna


 

Kedves Látogatók!

2015. december 21. és 2016. január 4. között zárva tartunk.

Megértésüket köszönjük, és kellemes ünnepeket kívánunk!


 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

2015. június 26-án, 17 órai kezdettel megnyitjuk új, "...és Magyarország hadat üzent..." című időszaki kiállításunkat.

Utána 23 óráig családbarát programokkal várjuk látogatóinkat!

Bővebb információ itt.


 

Kedves látogatóink!

2015. május 24 és 25-én múzeumunk zárva tart.

Nyitás: 2015. május 26. 10.00 óra.

 

Megértésüket köszönjük.


 

Régi-új programok a múzeumban!

Május 21-én Sétálj, fedezz fel!
Május 22-én Férfi-nő kapcsolatok évszázadokon át

Bővebb infomáció itt.


 

Kedves látogatóink!

2015. május 1-jén múzeumunk zárva tart.

Nyitás: 2015. május 2. 10.00 óra.

Megértésüket köszönjük.


TÁBOR 2015

Idén is meghirdetjük hagyományos nyári táborsorozatunkat. A témák ebben az évben Deák Ferenc és kora, a betyárok és életük valamint a túlélés különböző módjai lesznek. Jelentkezés és bővebb információ itt


 

 Látogasson el    oldalunkra is!

 


FÉRFI - NŐ KAPCSOLATOK ÉVSZÁZADOKON ÁT


Kötetlen hangulatú előadás-sorozatunkat 2015. január 23-án indítjuk.

Bővebben


ERZSÉBET-BÁL


2014. november 22-én az Erzsébet Nagy Szálloda a Paksi Városi Múzeum közreműködésével az 1870-es